316.06.2022 р. АПД провів інформаційно-дискусійний захід на тему «Система збору аграрної статистики в Україні – потенційна роль громад та німецький досвід». В обговоренні статистичних питань взяло участь близько 200 учасників, що представляли як органи державного управління, фахові аграрні об’єднання, науково-дослідні установи, так і велику кількість територіальних громад.

В своєму привітальному слові директор ІАК AgrarConsulting Дітер Кюнстлінг наголосив на важливості збору достовірної та повної статистичної інформації для прийняття в подальшому відповідних агрополітичних рішень. Він навів досвід Німеччини, де у зборі статистичних даних бере участь велика кількість аграрних підприємств, що добровільно надають повний набір інформації про підприємство. «Для отримання підтримки від держави в рамках певних програм підприємства зобов’язуються протягом тривалого часу надавати всі свої фінансові та виробничі показники. Ця практика є доволі поширеною та добре сприймається аграрними підприємствами», – відмітив експерт.

Олег Прокопенко, Директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища Державної служби статистики України, розповів про актуальні зміни, що відбуваються у підходах до збору статистичних даних. Пан Прокопенко наголосив, що наразі громади не беруть активної участі у зборі статистичних даних щодо аграрного виробництва, відповідно, звернення, що надходять до громад з цього питання від районних та обласних адміністрацій не є запитом від Держстату. «Громади, мають отримувати корись від інформації, яку вони збирають та опрацьовують. Тільки в такому випадку вони будуть готові до співпраці та забезпечуватимуть високу якість зібраної інформації», – наголосив експерт.

8Перша ключова доповідь заходу від Олени Зірнзак, НДІ «Украгропромпродуктивність», стосувалась оцінки спроможності громад щодо збору статистичної інформації та напрацювання пропозицій для вдосконалення збору аграрної статистики на локальному рівні. Експертка відмітила, що у зв’язку з економічними змінами в сільському господарстві України зазнали реорганізації і методи отримання статистичної інформації. «Статистична звітність значно спростилася за формою, скоротилася за обсягом, ступенем охоплення, переліком показників, ширше почали використовуватися вибіркові обстеження та розрахунки показників», – зазначила  пані Зірнзак. Доповідачка запропонувала внесення певних змін до Положення про Державну службу статистики та розробку окремих інструкцій та методології для поширення мікроданих із залученням територіальних громад. Важливими інструментами на її думку можуть стати: створення відповідного веб-порталу Держстату, забезпечення доступу користувачів до мікроданих та активізація зовнішніх комунікацій, а також започаткування аналітичного центру при Мінаргополітики із залученням до аналізу даних науково-дослідних установ України. 

Олександр Перехожук з Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО) представив німецький досвід щодо аграрної статистики з пропозиціями для можливого залучення територіальних громад до системи статистичної звітності по аграрному виробництву. Згідно з німецьким досвідом, відповідальним за підготовку та поширення статистичної інформації є Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства, яке також готує Аграрний звіт для уряду, що представляється в Парламенті. На відміну від Німеччини, всю відповідальність за проведення державних статистичних спостережень в сільському господарстві і публікацію аграрної статистики в Україні несе департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища Державної служби статистики України. «В Німеччині сфера аграрної статистики регулюється додатковим Законом про аграрну статистику, який дає можливість врахувати особливості проведення статистичних спостережень в сільському господарстві і організації статистичної звітності сільськогосподарських підприємств», – відмітив експерт. Серед запропонованих рекомендацій, пан Перехожук зазначив необхідність створення в структурі Мінагрополітики відділу Статистики, принципів планування та управління знаннями, що також у співпраці з Державною службою статистики готуватиме щорічний «Аграрно-політичний звіт Уряду України», та започаткування «Інформаційної системи довідника громад» з оприлюдненням статистичних даних про площу, населення, щільність населення, і статистичні дані фінансової та податкової звітності в розрізі кожної окремої громади. Велику увагу експерт також приділив потребі у відкритих електронних базах даних для використання науково-дослідними установами, університетами і аналітичними центрами.

Підводячи підсумки заходу, який викликав жваву дискусію серед учасників, Марія Ярошко, модераторка та виконуюча обов’язки керівника проєкту АПД, зазначила, що належним чином зібрані та достовірні статистичні дані є необхідною передумовою для планування та оцінки результатів будь-яких агрополітичних рішень та заходів. «Наразі Україна активно рухається в напрямку європейської інтеграції, де система збору та обробки статистичних даних відповідає високим стандартам якості. Тож зміни в системі аграрної статистики України є невідворотними. Через це вже зараз варто серйозно замислитись про відповідні підходи та роль кожного з учасників системи збору статистичних даних, зокрема щодо аграрного виробництва, де громади також займатимуть важливе місце».

Джерело: АПД; Фото: АПД; Дата: 16.06.2022

Загрузка... .