ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Донор: Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Початок проекту: 01.01.2006

Поточний етап проекту: 01.01.2022 – 31.12.2024

Бюджет: 1,635 млн євро 

Виконавці: Проект реалізується через виконавця ТОВ ГФА Консалтинг Груп, а також  робоче співтовариство, яке складається з ТОВ ІАК Аграр консалтинг, Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою та ТОВ АФЦ Консалтантс Інтернешнл.

Реципієнт: ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України»

МЕТА ПРОЕКТУ

Проект має підтримувати Україну в питаннях розвитку сталого сільського господарства, ефективної переробної промисловості та підвищення міжнародної конкурентоспроможності відповідно до принципів ринкової та регуляторної політик та з урахуванням потенціалу розвитку, який виникає в рамках Угоди про Асоціацією між ЄС та Україною. З цією метою Проект має надавати інформацію про німецький, зокрема, східнонімецький, а також міжнародний, європейський досвід з розробки рамкових аграрно-політичних умов, а також з організації відповідних аграрно-політичних установ. Зокрема, проект також підтримує методичне підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за прийняття аграрно-політичних рішень та розвиток німецько-українського партнерства.

При реалізації важливих заходів для розвитку ринку землі, використання державних земельних площ та приватизації АПД працює у кооперації з ТОВ з управління та реалізації земель (BVVG).

Ключові теми:

 • розвиток сільських територій за рахунок міжвиробничої співпраці та ефективної системи підтримки аграрної галузі;
 • реформа аграрного управління та децентралізація;
 • покращення системи аграрної освіти та науки;
 • розвиток організацій громадянського суспільства, орієнтованих на надання послуг;
 • розробка спеціальних інструментів та прозорих підходів в галузях земельної, кліматичної та лісової політик..

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ

 • Міністерство аграрної політики та продовольства України
 • Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
 • Кабінет Міністрів України
 • Міністерство освіти та науки України
 • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 • державні органи, які займаються реєстрацією землі
 • провідні бізнес-асоціації з аграрного сектору та харчової промисловості
 • вищі навчальні заклади з програмами аграрної освіти

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

 • надання консультацій українським організаціям, які працюють у аграрній сфері, з метою покращення юридичної та нормативно-правової бази для розвитку сектору та сільської місцевості
 • консультаційна підтримка відповідальних установ і осіб, що приймають рішення, для розвитку ефективної та прозорої системи управління землею
 • надання поточних досліджень, аналізів, політичних звітів і ін. та передача ноу-хау особам, які приймають політичні рішення
 • розбудова відносин між українськими та німецькими суб’єктами аграрного ринку
 • координація інших проектів BMEL в Україні та створення спільного зовнішнього представництва.

ОФІЦІЙНИЙ ПОСТЕР НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО АГРОПОЛІТИЧНОГО ДІАЛОГУ (АПД)

Завантажити

ОФІЦІЙНИЙ ФЛАЄР НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО АГРОПОЛІТИЧНОГО ДІАЛОГУ (АПД)

Завантажити

 

Загрузка... .