logo raster bio prom net v03croppedОднією з цілей команди BIO-PROM є підтримка України заходами щодо збільшення кадрового потенціалу відібраних цільових груп для розвитку екологічно чистого сектора біоенергетики. 

Підвищення кваліфікації буде включати в себе сім тригодинних семінарів за обраними темами біоенергетики. Більшість семінарів будуть представлені в інтернет-форматі, так що для участі у них безпосередньої присутності не потрібно. Цей підхід повинен також стимулювати участь цільової аудиторії з віддалених регіонів.

Попередній план заходів із підвищення кваліфікації та рівня знань у галузі біоенергетики в Україні у межах проекту BIO-PROM:

Модуль 1. Розвиток біоенергетики на прикладі виробництва та використання твердого, рідкого та газоподібного біопалива у ФРН
 • Історія розвитку біоенергетики у ФРН та біоенергетичні потенціали країни (рос)
 • Особливості нормативно-правового поля та інструменти стимулювання розвитку біоенергетики у Німеччині (рос)
 • Проблеми та перспективи розвитку національного ринку біоенергетики (рос)
 • Існуючі проекти з біоенергетики (рос)
 26.11.2014

Модуль 2. Заміщення природних викопних палив біоресурсами - біогаз (рос)

 • Виробництво біогазу: субстрати та сучасні технології
 • Можливості використання біогазу
 • Стимулювання розвитку проектів по біогазу
 • Презентації запрошених виробників біогазових установок з ФРН: 1-рос 2-рос 3-рос 4-рос

 19.12.2014

Модуль 3. Заміщення природних викопних палив біоресурсами – тверді види біопалива (рос)

 • Тверде біопаливо: сучасні технології та види біомаси
 • Менеджмент якості виробництва твердих біопалив та його урахування при розробці біоенергетичних проектів
 • Стимулювання розвитку проектів по твердим біопаливам
 • Презентації запрошених виробників пелетних ліній з ФРН: 1-рос 2-рос

 29.01.2015
Модуль 4. Децентралізовані біоенергетичні системи (рос)
 • Поняття, види, специфіка ДБЕС та їх впровадження у ФРН
 • ДБЕС у населених пунктах міcького типу
 • Історя розвитку та розповсюдження біоенергетичних сел у ФНР
 • Технічне моделювання та екологічно-економічне планування біоенергетичного села
 • Фінансування ДБЕС у ФРН
 26.02.2015
Модуль 5. Заміщення природних викопних палив біоресурсами – енергетичні рослини (рос)
 • Види рослин та їх енергетичні якості
 • Розведення та механізми стимулювання швидко ростучих енергетичних плантацій у ФРН
 • Тенденції розвитку ринку енергетичних рослин у ФРН та можливості для України
 • Презентації запрошених виробників подрібнювачів та комбайнів з ФРН
 26.03.2015

Модуль 6. Сталий менеджмент ресурсів та екологічні аспекти біоенергетики (рос)

 • Поняття сталості у ФРН та ЄС
 • Практичне впровадження сталого господарювання у ФРН
 • Екологічні переваги сталого менеджменту
 • Соціально-економічні показники екологічного сектору біоенергетики
 30.04.2015
Модуль 7. Особливості планування біоенергетичних проектів в Україні (рос)
 • Типи успішних проектів в Україні
 • Пошук партнерів та побудова життєздатного консорціуму
 • Розробка технічного рішення та вибір оптимальної техніки
 • Власний капітал та пошук додаткового фінансування
 28.05.2015

 

Більше – читайте на сайтах BIO-PROM, FNR

 

Загрузка... .