1 NL07.07.2022 р. за ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України пройшла перша установча зустріч Робочої групи (РГ) з питань адаптації аграрного сектору України до зміни клімату. В якості члена робочої групи було запрошено Марію Ярошко, виконуючу обов’язки керівника проєкту АПД.

Понад 30 представників експертного середовища, уповноважених від Міністерства аграрної політики та продовольства, а також Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, доєдналися до заходу з метою представлення та обговорення основних викликів, напрацювань та подальших кроків щодо адаптації аграрного сектору України до зміни клімату.

В своєму вітальному слові Денис Башлик, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, відмітив, що сільське господарство України потребує подальшої адаптації до зміни клімату, що має забезпечити високоефективне та конкурентоспроможне виробництво аграрної продукції в майбутньому.

Про основні документи та підходи для вирішення питань адаптації аграрного сектору до зміни клімату доповів Анатолій Шмурак, головний спеціаліст відділу політики адаптації до зміни клімату та кліматичної звітності Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару Міндовкілля. Він відмітив вагомий внесок проєкту АПД у підготовку Стратегії до адаптації сільського господарства до кліматичних змін від 2019 року, яка була використана при напрацюванні подальших стратегічних документів на національному рівні, зокрема Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року. Експерт також представив операційний план реалізації Стратегії на 2022—2024рр. та наголосив, що за МАПП закріплене завдання у розробці плану заходів з адаптації до зміни клімату сільського та рибного господарства на 2023-2024рр.

2 NLПро вплив сільського господарства на зміну клімату та технології скорочення викидів парникових газів розповів Микола Шлапак, експерт проєкту INSURE, WWF-Україна. Він наголосив, що кліматичні технології в аграрній галузі дозволяють суттєво скоротити викиди та мають багато переваг, зокрема для адаптації до змін клімату, покращення стану довкілля, зростання добробуту сільських громад. «Кліматичні технології дозволяють підвищити економічну ефективність та отримати переваги на міжнародних ринках. При цьому вкрай важливим є інституційне забезпечення та координація дій щодо запровадження кліматичної політики на національному рівні», зазначив експерт.

Презентацію проєкту методологічних рекомендацій з оцінки ризиків та вразливості соціально-економічних секторів та природних складових до зміни клімату зробив Дмитро Дядін, експерт проєкту ЄС/ПРООН EU4Climate, який надав відповідні описи та підходи для розрахунків для подальшого використання при оцінюванні.

Davis NLОгляд Стратегії адаптації сільського господарства України до зміни клімату (підготовленої 2019 року) з пропозиціями щодо позицій, які потребують перегляду з урахуванням актуальних викликів сільської місцевості представила короткострокова експертка АПД, Оксана Девіс. В якості основи та принципів формування стратегій вона наголосила на необхідності врахування крос‐секторальних завдань та політик; суб‐секторальній деталізації; фокусі на рівні областей; та зваженому плані дій на довгострокову перспективу. В оновленій стратегії пані Девіс порекомендувала зосередитися на стратегічному розвитку та відновлені галузі, забезпеченні екологічної безпеки та виконанні кліматичних зобов’язань України. Експертка наголосила, що «доцільно розробляти Стратегію з метою створення сприятливих умов для підвищення стійкості сільського господарства до проявів кліматичних змін задля забезпечення майбутнього ефективного розвитку галузі на засадах зеленого зростання та сталого розвитку».

Марія Ярошко, АПД, вітала ініціативу Міністерства відновити робочу групу та запропонувала подальшу підтримку з боку проєкту. Вона наголосила, що важливо готувати всі подальші політики та стратегічні документи в Україні з урахуванням процесів наближення до ЄС та вже прийнятих національних стратегій. «В процесі євроінтеграції України виникає ряд викликів, але також і перспектив для аграрної галузі та сільського розвитку. Їх необхідно оцінити та врахувати в оновлених політичних документах, в тому числі Стратегії адаптації сільського господарства України до зміни клімату. З боку проєкту АПД ми готові долучитися до цієї роботи», – зазначила представниця АПД.  

Джерело: АПД; Фото: ГФА; Дата: 07.07.2022

Загрузка... .