Skip to main content Skip to page footer

Загальна інформація

Проєкт «Німецько-український агрополітичний діалог» є інструментом двостороннього технічного та політичного обміну досвідом, перспективами та політикою між Німеччиною та Україною в контексті переходу до стійких, сталих продовольчих систем. Нашими спільними цілями є: сприяння реалізації права людини на харчування, кліматичної справедливості та розвитку сільськогосподарської та харчової економіки, яка створює продовольчу безпеку та робочі місця. Україна і Німеччина обидві мають потужний аграрний сектор, інтегрований у глобальні ланцюги постачання, різноманітні сільськогосподарські структури, активне громадянське суспільство та високий науковий потенціал. Представники сектору обох країн зацікавлені у розвитку відкритого та фахового діалогу, оскільки проблеми у сфері продовольчої та аграрної політики дедалі більше виникають на регіональному рівні та є глобально взаємопов'язаними і можуть бути вирішені лише у співпраці та взаєморозумінні.Донор: Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL)

Бенефіціар: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Початок проєкту: 01.01.2006

Поточний етап: 01.01.2022 – 31.12.2024

Виконавці: Проєкт реалізується через виконавця GFA Consulting Group GmbH, а також  робоче співтовариство, яке складається з IAK Agrar Consulting GmbH, Лейбніц-Інституту аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (IAMO) та GOPA AFC GmbH

Оперативний партнер: ВГО «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» (ДОРАДА)

Брошура

Партнери проєкту

Територіальні громади
Аграрні асоціації та об’єднання громад