Курс II

Спеціальний курс відеолекцій АПД на тему «Використання програмного забезпечення R для статистичного аналізу AGMEMOD». Автор курсу-Едуард Букін, ІАМО, на замовлення АПД > PDF: укр 

Урок 1 Встановлення R та R Studio

В першому відеоуроці ми ознайомимося із тим як саме встановлювати R та R Studio на комп'ютері із операційною системою Windows. Усі інструкції із встановлення надані у відео > PDF: укр 

 

 

 

Урок 2 Перше знайомство із R

В уроці розкриваються основи використання R та основні базові елементи інтерфейсу ядра R. Цей матеріал викладається для того, щоб ознайомити користувачів із базовим функціоналом. У наступних відео ми застосовуватимемо інтерфейс R Studio для роботи в R > PDF: укр

 

                          

Урок 3 Інтерфейс 'R Studio' для базових операцій

Розкриваються основні елементи інтерфейсу R Studio для роботи із мовою програмування R. Особлива увага має бути приділена роботі із скриптами і робочою директорією > PDF: укр

 

 

 

Урок 4 Основи роботи із R та основи синтаксису

Особлива увага в цьому уроці приділяється синтаксису мові програмування R та основним командам, які необхідні для подальшої роботи із R. > PDF: укр

 

 

 

Урок 5 Основи завантаження, маніпуляції та збереження даних за допомогою R

Цей урок базується на досить розповсюдженій проблемі пов'язаній із аналізом даних в R – завантаження даних. Особлива увага приділяється тому як завантажити дані із різних джерел і файлів різного формату.> PDF: укр

 

 

  

Урок 6 Базові операції із табличними даними

Будь-який аналіз базується на даних, тому вкрай важливо вміти маніпулювати даними із метою прискорення і поліпшення проведення аналізу. В поточному уроці основна увага приділяється саме тому, як працювати із табличними даними в R.> PDF: укр

 

 

Урок 7 Описова статистика та базовий графічний аналіз

Перед будь-яким економетричним аналізом важливо провести повноцінний візуальний аналіз даних, які аналізуються. Цей урок фокусується на методах візуального аналізу даних в R.> PDF: укр

 

 

 

 Урок 8 Звичайна лінійна регресія в R

Один із центральних інструментів економетричного аналізу це лінійна регресія, чому і присвячений цей урок. > PDF: укр

 

 

 

 

Урок 9 Панельна регресія в R

Останній урок присвячено одному із досить важливих інструментів економетричного аналізу – панельній регресії.> PDF: укр

 

 

 

 

 

 

Курс I

Спеціальний курс лекцій АПД на тему «Моделювання впливу політичних рішень на аграрний сектор за допомогою моделі часткової рівноваги AGMEMOD» у рамках програми аспірантури на економічному факультеті Національного університету біоресурсів та природокористування України (НУБіП) > PDF: укр | нім | анг

 

Лекція 1

У цій лекції розповідається про теоретичне підґрунтя економічних моделей часткової рівноваги для аграрного сектору > PDF: укр

 

 

 

 

 

  

IMG 3716Лекція 2

Лекція зосереджена на вивченні інструментів державного регулювання ринків та способів розробки моделей аграрного сектору  > PDF: укр

 

 

 

Лекція 3

У третій лекції мова йде про методи моделювання політичних рішень та їхній вплив на аграрний сектор, а також ознайомлення з статистичним програмним забезпеченням R > PDF: укр

 

 

  

 

Лекція 4

Лекція в основному зосереджена на вправах графічного аналізу інструментів державного регулювання та на базових командах роботи зі статистичним програмним забезпеченням R  > PDF: укр

 

 

 

 

Лекція 5

У лекції 5 йдеться про обробку великих баз даних за допомогою програмного забезпечення R та теорію статистичної оцінки функцій > PDF: укр

 

 

 

 

Лекція 6

У шостій лекції демонструються методи аналізу панельних даних у програмному забезпеченні R > PDF: укр

 

 

 

 

 

Лекція 7

Лекція 7 присвячена роботі у програмному забезпеченні для вирішення алгебраїчних та оптимізаційних задач, GAMS > PDF: укр

 

  

  

 

 

Лекція 8

Лекція 8 присвячена роботі з моделлю AGMEMOD. Зокрема, розглядається архітектура моделі, структура файлів, підхід до створення бази даних та функціональних зв’язків 

 

 

 

 


Лекція 9

У дев’ятій лекції розповідається про підхід відображення аграрних ринків у моделі AGMEMOD, кроки щодо запуску моделі та перегляду результатів моделювання

 

 

 

 

 

Лекція 10

Під час першої частини десятої лекції учасники курсу складали іспит, а під час другої її частини було продемонстровано підхід до створення нового сценарію в моделі AGMEMOD.

 

 

 

 

 

Лекція 11

Під час останньої, одинадцятої лекції, пан Анатолій Діброва, декан Економічного факультету НУБіП, привітав учасників курсу з успішним його закінченням та прийняв участь у нагородженні учасників Сертифікатами. Студенти також мали змогу поспілкуватись з технічним розробником моделі AGMEMOD, експертом з моделювання агрополітики, паном Фоппе Боума, який відвідав НУБіП за запрошенням АПД.

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрузка... .