05 липня 2016 р. Національний університет біоресурсів і природокористування України спільно з асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» запросили бажаючих відвідати лекцію професора, доктора економічних наук Альфонса Бальманна, керівника відділу структурних змін та директора Лейбніц-інституту агарного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО, Халле/Заале).

Близько 40 слухачів прийняли запрошення на захід, серед них була численна кількість студентів, наукових співробітників та професорів НУБіП.

Пан Бальманн виступив з лекцією на тему «Ефективний науковий менеджмент – 20-річний досвід та проблеми ІАМО» та розповів про заснування інституту, цикли його еволюції, стратегію адаптації до науки, ефекти навчання на протязі існування, а також постійну концентрацію на нових та актуальних темах досліджень на основі, іноді, значних структурних змін у сільському господарстві починаючи з 90-их років. Інститут фінансується частково федеральним та місцевими урядами та, крім того, ще має залучати додаткові кошти третіх осіб для відповідних дослідницьких цілей. Нині головними сферами досліджень, зокрема і в Україні, є, наприклад, вплив зміни клімату на врожайність та наявність води в ґрунті, стратегії адаптації до диверсифікації доходів, підвищення привабливості сільської місцевості з огляду на структурні зміни у сільському господарстві, соціальна відповідальність агрохолдингів за розвиток сільської місцевості та сільські громади, а також системи створення доданої вартості у сільському господарстві з урахуванням постійно мінливої поведінки споживача.

Продовжуючи свій виступ, пан Бальманн розповів про стипендіальні програми ІАМО, завдяки яким докторанти можуть проводити дослідження в Халле (Заале). "Важливою перевагою досліджень в Німеччині є порівняно краще забезпечення додатковими коштами від третіх осіб. Це дозволяє нам та міжнародним докторантам без фінансових та адміністративних обмежень сконцентруватися на дослідженнях та їх висновках. Вчені також отримують на ранніх стадіях певну наукову відповідальність, таку як перевірка текстів, щоб мати можливість тренуватися оцінювати наукові роботи", - пояснив Бальманн. Далі він звернув увагу на дефіцити в аграрних дослідженнях та аграрній освіті та запропонував інтенсифікувати обмін досвідом. 

Джерело: AПД. Фото: Schub@. 

Загрузка... .