fotoNL24-706.12.2018 року Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП) запросив на міжнародну конференцію «Якість вищої освіти: українська національна та європейська практики» близько 250 представників політики, вчителів, молодих вчених і студентів.

Ректор університету, професор Станіслав Ніколаєнко, відкриваючи захід, наголосив на необхідності підтримки освіти в аграрних університетах з боку політичних кіл. У обговоренні взяли участь провідні професори та науковці, які надали свої оцінки та пропозиції. Основні моменти обговорення були закріплені в резолюції, прийнятій під час конференції (див. нижче).

Пан Фолькер Зассе, керівник проекту АПД, розповів про прогрес у виробництві продукції рослинництва і в експорті сільськогосподарської продукції України, до якого також долучилися випускники НУБіП. АПД співпрацює та консультує НУБіП у багатьох сферах аграрної політики та економіки.

У новій фазі проекту АПД більше зосередить свою увагу на темі «прозорості». Прозорість означає підвищення довіри та покращення громадського сприйняття. «Що стосується НУБіП, то тут мова йде не тільки про результати у сфері освіти та науки, а також про внутрішнє управління земельними та лісовими площами університету»,- відмитив пан Зассе.

Крім того, АПД планує розширити свою діяльність з підвищення кваліфікації для співробітників адміністрації. Таким чином, проект спрямований на підтримку реалізації реформ аграрної політики, також, наприклад, у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Адміністративні основи, такі як управління та мотивація працівників, розподіл завдань та відповідальності, електронний моніторинг відіграють при цьому значну роль. «По суті, мова йде про новий стиль управління в державній адміністрації: менше вказівок зверху, а більше ініціатив знизу», - сказав пан Зассе.

Крім того, пан Зассе говорив про можливі, на його думку, варіанти вдосконалення вищої освіти:

• Аграрна економіка потребує в першу чергу людей зі «здібностями»; у цьому контексті  формальна кваліфікація (сертифікат) є вторинною. Таким чином, практичні навички випускників повинні бути ще більше вдосконалені шляхом проведення відповідних стажувань у сільськогосподарському секторі.

• Визнання результатів українських науковців на міжнародному рівні здається недостатнім. Необхідно збільшити кілікість публікацій у міжнародно визнаних наукових журналах, навіть якщо витрати на такі публікації іноді є значними.

• Необхідно якомога швидше вдосконалити мовну підготовку студентів та викладачів, особливо з англійської мови. Це було б ще одним важливим внеском у інтернаціоналізацію вищої освіти та науки. В даний час лише незначна кількість випускників можуть спілкуватися безпосередньо зі своїми колегами з-за кордону.

• Міжнародний обмін досвідом вже досяг високого рівня. Але він повинен бути зосереджений на роботі з провідними молодими вченими. Це посилить позитивний вплив на вищу освіту в Україні.

• Фінансове планування освіти та наукових досліджень має відбуватися не на основі «кількості працівників», а на основі «запланованих результатів». Нинішня процедура гальмує розвиток заробітньої плати працівників і тим самим знижує мотивацію вчених і вчителів. Тут потрібна підтримка з боку політики наукової сфері України.

На жаль, багато молодих людей виїжджають за кордон на навчання, роботу або навіть на постійне проживання після закінчення навчання. Тут потрібна загальна політика України, направлена на створення привабливих умов у країні.

Нарешті, учасники конференції прийняли резолюцію щодо важливих вимог до наукової політики, у яку також були включені пропозиції АПД.

Джерело: АПД. Фото: nubip.edu.ua. Дата: 06.12.2018

Загрузка... .