Ministerium31 липня 2020 р. відбулося третє засідання Робочої групи з питань «Стратегії управління лісами в Україні до 2035 р.» (СУЛ) в цифровому форматі. Понад 40 представників лісової політики, адміністрації, науки про лісівництво та відповідних громадських організацій (НДО) в Україні, а також міжнародні донори обговорили поточний стан структури запланованої СУЛ та процес її розробки.

Керівник робочої групи СУЛ, Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Богдан Боруховський, подякував членам робочої групи за численні конструктивні пропозицій щодо подальшої роботи над СУЛ. «Робоча група розробила структуру СУЛ, визначила її місію та запропонувала цілі Стратегії з метою забезпечення екологічної сталості лісів, їхнього внеску у розвиток економіки, рекреації та суспільства в цілому. Для досягнення консенсусу щодо стратегічних цілей Стратегії, робоча група пропонує всім зацікавленим сторонам взяти участь у роботі над СУЛ», – підкреслив Боруховський.

В ході дискусії, представники НДО висловились щодо необхідності створення інформаційного центру з питань розвитку лісів та лісового господарства. Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України, Юрій Болоховець, звернув увагу на професійну роботу Держлісагентсва, але й, водночас, на недостатню роботу з громадськістю. У Стратегії мають бути визначені шляхи досягнення цілей СУЛ та оперативні індикатори для досягнення цілей Стратегії в рамках системи моніторингу її реалізації.

З боку АПД керівник проєкту, Фолькер Зассе, привітав активність членів робочої групи, особливо, ініціативність Міндовкілля – перед усім, щодо визначення оперативних індикаторів розвитку лісу. Він поінформував про досвід Німеччини та знову запропонував розмежувати: (i) довгострокові програми розвитку лісів з особливим урахуванням суспільних інтересів щодо лісів та (ii) короткострокові стратегії (як правило, не довше ніж п'ять років) для здійснення заходів лісової політики (законодавство, реформа управління лісами та впровадження державного лісового господарства).

«Довгострокові програми розвитку лісу повинні слугувати основою для визначення короткострокових заходів з лісової політики та відповідних програм державного фінансування, наприклад, як частина Стратегії», – зазначив Зассе. Він також наголосив, що довгострокові програми розвитку лісу не обов'язково досягають свого суспільного визнання за допомогою законодавчого процесу, а, перш за все, шляхом інтенсивного, прозорого діалогу з громадськістю та належного залучення засобів масової інформації. «На розробку довгострокових програм зазвичай потрібен час: до одного, двох або навіть трьох років. Отже, реальний діалог із відповідними представниками суспільства у період до середини вересня 2020 року навряд чи видається реалістичним», – підкреслив Зассе.

Враховуючи важливість процесу підготовки до СУЛ, АПД готовий надати свій досвід та знання у подальшій роботі робочої групи Міндовкілля.

Міндовкілля розмістить всю інформацію з обговорення онлайн. Міністерство планує подальшу роботу над Стратегією, з урахуванням пропозицій, що з’явилися в ході обговорення.

Джерело: АПД, Фото: https://gmk.center, Дата: 31.07.2020

Загрузка... .